فرهنگ و اقوام ایران

فرهنگ و اقوام ایران بهمن 96 با پاسخ تشریحی

3,000 تومان

فرهنگ و اقوام ایران

سوالات آزمون جامع بهمن ماه 1396 ، درس آشنایی با فرهنگ اقوام ایران با پاسخ

جهت استفاده فراگیران عزیز توسط دپارتمان آموزش توریسم آتالند فراهم شده است.

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید با دپارتمان آموزش تماس حاصل فرمایید.