آزمون شناخت صنعت گردشگری

شناخت صنعت گردشگری مرداد 97 با پاسخ تشریحی

3,000 تومان

آزمون شناخت صنعت گردشگری

سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب مرداد 1397 ، درس شناخت صنعت گردشگری مرداد 97 با

پاسخ تشریحی جهت استفاده فراگیران عزیز توسط دپارتمان آموزش توریسم آتالند فراهم شده است.

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید با دپارتمان آموزش تماس حاصل فرمایید.