سوالات تالیفی درس شناخت صنعت گردشگری با پاسخ از کتاب درآمدی بر صنعت گردشگری تالیف مرتضی بذرافشان تهیه شده است.

تهیه و تدوین : آکادمی گردشگری و هتلداری آتالند

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید با دپارتمان آموزش تماس حاصل فرمایید.