تورلیدری | هتلداری | مدیرفنی

شناخت صنعت فنی بهمن 96 با پاسخ

3,000 تومان

آزمون جامع بهمن 96 با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون جامع بهمن ماه 1396 ، درس شناخت صنعت گردشگری با پاسخ جهت استفاده فراگیران عزیز توسط دپارتمان آموزش توریسم آتالند فراهم شده است.

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید با دپارتمان آموزش تماس حاصل فرمایید.