هتلداری - زبان تخصصی هتلداری

زبان تخصصی هتلداری

3,000 تومان

زبان تخصصی هتلداری

جزوه کلاسی درس زبان تخصصی دوره آموزشی مدیریت عمومی هتل،
گردآوری و تنظیم: صباح رشیدی