زبان تخصصی (مدیر فنی) بهمن 95 با پاسخ

2,000 تومان

سوالات آزمون جامع مدیرفنی بهمن ماه 1395، درس زبان تخصصی با پاسخ جهت استفاده فراگیران عزیز توسط دپارتمان آموزش توریسم آتالند فراهم شده است.

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید با دپارتمان آموزش تماس حاصل فرمایید.