زبان تخصصی فنی مرداد 95 با پاسخ

2,000 تومان

تهیه و تنظیم : آموزش توزیسم آتالند

سوالات آزمون جامع مدیرفنی مردادماه 1395، درس زبان تخصصی با پاسخ جهت استفاده فراگیران عزیز توسط دپارتمان آموزش توریسم آتالند فراهم شده است.

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید با دپارتمان آموزش تماس حاصل فرمایید.