زبان

زبان انگلیسی تخصصی مرداد 97 با پاسخ تشریحی

3,000 تومان

سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب مرداد 1397 ، درس زبان انگلیسی تخصصی مرداد 97 با

پاسخ تشریحی جهت استفاده فراگیران عزیز توسط دپارتمان آموزش توریسم آتالند فراهم شده است.

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید با دپارتمان آموزش تماس حاصل فرمایید.