زبان انگلیسی مدیرفنی اسفند 97 با پاسخ تشریحی

3,000 تومان

سوالات آزمون جامع اسفند ماه 1397 ، درس برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها با پاسخ

جهت استفاده فراگیران عزیز توسط دپارتمان آموزش توریسم آتالند فراهم شده است.

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید با دپارتمان آموزش تماس حاصل فرمایید.

مدیر فنی بند ب