بازاریابی بهمن 96 با پاسخ

3,000 تومان

تهیه و تنظیم: آموزش توریسم آتالند

سوالات آزمون جامع بهمن ماه 1396 ، درس بازاریابی با پاسخ جهت استفاده فراگیران عزیز توسط دپارتمان آموزش توریسم آتالند فراهم شده است.

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید با دپارتمان آموزش تماس حاصل فرمایید.