آزمون جامع مدیر فنی بند ب مرداد 94 با پاسخ

3,000 تومان

تهیه و تنظیم: آموزش توریسم آتالند

سوالات آزمون جامع مرداد 94 با پاسخ جهت استفاده فراگیران عزیز توسط دپارتمان آموزش توریسم آتالند فراهم شده است.

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید با دپارتمان آموزش تماس حاصل فرمایید.