تصویر لود شونده
24
آبان
WhatsApp Image 2019-10-21 at 16.28.49
هتلداری عمومی آبان 98
9:00 ق.ظ - 2:00 ب.ظ
دانشگاه هنر کلاس 21

درس مدیریت خانه داری از 9 الی 14

24
آبان
مدیر فنی 72
مدیرفنی جمعه ورودی مرداد 98
9:00 ق.ظ - 3:00 ب.ظ
دانشگاه هنر کلاس 24

درس بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی ساعت 9 الی 12 درس زبان تخصصی ساعت 12الی 15

24
آبان
لیدری-71-1-450×233
تورلیدری جمعه ورودی مرداد 98
9:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ
دانشگاه هنر کلاس 28

درس شناخت صنعت گردشگری ساعت 9 الی 13 درس شناخت اماکن تاریخی  ساعت 13 الی 16

23
آبان
فنی 71
مدیرفنی پنجشنبه ورودی مرداد 98
2:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ
دانشگاه هنر کلاس 21

درس قوانین و مقررات ساعت 14 الی 17 درس زبان تخصصی ساعت 17 الی 20  

23
آبان
لیدری 71
تورلیدری پنجشنبه ورودی مرداد 98
9:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ
دانشگاه هنر : کلاس 28

تور یزد برای درس فرهنگ و اقوام ایران از 22 الی 24 آبان

23
آبان
WhatsApp Image 2019-10-21 at 16.28.49
هتلداری عمومی آبان 98
9:00 ق.ظ - 2:00 ب.ظ
دانشگاه هنر کلاس 22

جلسه معارفه دوره از 9 الی 10 شناخت هتل و خدمات پشتیبان از 10 الی 14

17
آبان
تورلیدری 70
تور لیدری فروردین 98
8:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ
دانشگاه هنر کلاس 22

آزمون فنون تور و کمک های اولیه 15 الی16 درس قوانین و مقررات گردشگری ساعت 16 الی 20 کلاس 22

17
آبان
تورلیدری 68
تور لیدری جمعه بهمن 97
2:00 ب.ظ - 9:00 ق.ظ
دانشگاه هنر کلاس 22

درس قوانین و مقررات ساعت 9 الی 13 آزمون دروس کمک های اولیه و فنون تور 13 الی 14

16
آبان
لیدری-71-1-450×233
تور لیدری مهر 98
8:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ
دانشگاه هنر کلاس 28

درس شناخت صنعت گردشگری ساعت 17 الی 20

16
آبان
شماره دوره ها لیدری 67
تور لیدری پنج شنبه بهمن 97
1:00 ب.ظ - 9:00 ق.ظ
دانشگاه هنر کلاس 22

درس قوانین و مقررات ساعت 9 الی 13

10
آبان
لیدری-71-1-450×233
تور لیدری مهر 98
8:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ
دانشگاه هنر کلاس 20

درس جغرافیای گردشگری ساعت 16 الی 20 کلاس 20

25
مهر
مدیر-فنی-67-450×223
مدیر فنی پنج شنبه بهمن 97
8:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ
دانشگاه هنر کلاس 21

درس حسابداری  ساعت 16  الی 20کلاس 22

28
شهریور
فنی 71
شناسایی مسیرهای گردشگری
2:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ
کلاس 104 دانشگاه کاراد

درس شناسایی مسیرهای گردشگری از دروس آزمون جامع مدیر فنی بند ب – مدیرفنی ورودی پنجشنبه مرداد 98 کد 71

28
شهریور
لیدری 71
شناخت فرهنگ اقوام
1:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ
کلاس 106 دانشگاه کاراد

درس شناخت فرهنگ اقوام از دروس آزمون جامع دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی – تورلیدری ورودی پنجشنبه مرداد 98 کد 71

28
شهریور
لیدری 71
جغرافیا و نقشه خوانی
9:00 ق.ظ - 12:30 ب.ظ
کلاس 106 دانشگاه کاراد

درس جغرافیا و نقشه خوانی از دروس آزمون جامع دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی – تورلیدری ورودی پنجشنبه مرداد 98 کد 71  

13
مرداد
مصاحبه زبان ایتالیای
ثبت نام مصاحبه زبان ایتالیایی دوره تور لیدری
5:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان ایتالیایی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

13
مرداد
germany-flag-std_1
ثبت نام مصاحبه زبان آلمانی دوره تور لیدری
5:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان آلمانی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

13
مرداد
مصاحبه زبان فرانسه
ثبت نام مصاحبه زبان فرانسه
5:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان فرانسه  دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

06
مرداد
poster2019 (1)
دومین همایش بهبود کیفیت خدمات و تأمین مالی در صنعت گردشگری
11:59 ب.ظ - 12:00 ق.ظ
موزه ملی ایران

به اطلاع کلیه فراگیران دوره های گردشگری و هتلداری موسسه آموزش گردشگری آتالند می رسانیم به هماهنگی های انجام شده در دومین همایش بهبود...

20
تیر
مصاحبه زبان روسی
ثبت نام مصاحبه زبان روسی (تور لیدری)
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
محل و زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

مصاحبه زبان روسی قابل توجه فراگیران دوره تور لیدری متقاضی شرکت در زبان روسی ثبت نام آزمون مصاحبه زبان روسی دوره تورلیدری در این...

12
تیر
china-flag-free-stock-image
آزمون مصاحبه زبان چینی (دوره تور لیدری)
4:00 ب.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

مصاحبه زبان چینی قابل توجه فراگیران دوره تور لیدری متقاضی شرکت در زبان چینی ثبت نام آزمون مصاحبه زبان چینی دوره تورلیدری در این...

07
خرداد
زبان گردشگری
آزمون مصاحبه زبان انگلیسی (مدیر فنی)
6:00 ب.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان انگلیسی مدیر فنی در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

07
خرداد
ژاپنی
آزمون مصاحبه زبان ژاپنی (دوره تور لیدری)
6:00 ب.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان ژاپنی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. مبلغ...

07
خرداد
مصاحبه زبان عربی تور لیدری
آزمون مصاحبه زبان عربی (دوره تور لیدری)
6:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
محل و زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان عربی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. مبلغ...

07
خرداد
اسپانیایی
آزمون مصاحبه زبان اسپانیایی (دوره تور لیدری)
6:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان اسپانیایی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. مبلغ...

07
خرداد
دوره تورلیدری
آزمون مصاحبه زبان انگلیسی (تورلیدری )
6:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان انگلیسی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. این...