تصویر لود شونده
28
شهریور
فنی 71
شناسایی مسیرهای گردشگری
2:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ
کلاس 104 دانشگاه کاراد

درس شناسایی مسیرهای گردشگری از دروس آزمون جامع مدیر فنی بند ب – مدیرفنی ورودی پنجشنبه مرداد 98 کد 71

28
شهریور
لیدری 71
شناخت فرهنگ اقوام
1:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ
کلاس 106 دانشگاه کاراد

درس شناخت فرهنگ اقوام از دروس آزمون جامع دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی – تورلیدری ورودی پنجشنبه مرداد 98 کد 71

28
شهریور
لیدری 71
جغرافیا و نقشه خوانی
9:00 ق.ظ - 12:30 ب.ظ
کلاس 106 دانشگاه کاراد

درس جغرافیا و نقشه خوانی از دروس آزمون جامع دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی – تورلیدری ورودی پنجشنبه مرداد 98 کد 71  

13
مرداد
مصاحبه زبان فرانسه
ثبت نام مصاحبه زبان فرانسه
5:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان فرانسه  دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

13
مرداد
germany-flag-std_1
ثبت نام مصاحبه زبان آلمانی دوره تور لیدری
5:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان آلمانی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

13
مرداد
مصاحبه زبان ایتالیای
ثبت نام مصاحبه زبان ایتالیایی دوره تور لیدری
5:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان ایتالیایی دوره تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

06
مرداد
poster2019 (1)
دومین همایش بهبود کیفیت خدمات و تأمین مالی در صنعت گردشگری
11:59 ب.ظ - 12:00 ق.ظ
موزه ملی ایران

به اطلاع کلیه فراگیران دوره های گردشگری و هتلداری موسسه آموزش گردشگری آتالند می رسانیم به هماهنگی های انجام شده در دومین همایش بهبود...

20
تیر
مصاحبه زبان روسی
ثبت نام مصاحبه زبان روسی (تور لیدری)
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
محل و زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

مصاحبه زبان روسی قابل توجه فراگیران دوره تور لیدری متقاضی شرکت در زبان روسی ثبت نام آزمون مصاحبه زبان روسی دوره تورلیدری در این...

12
تیر
china-flag-free-stock-image
آزمون مصاحبه زبان چینی (دوره تور لیدری)
4:00 ب.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

مصاحبه زبان چینی قابل توجه فراگیران دوره تور لیدری متقاضی شرکت در زبان چینی ثبت نام آزمون مصاحبه زبان چینی دوره تورلیدری در این...

07
خرداد
ژاپنی
آزمون مصاحبه زبان ژاپنی (دوره تور لیدری)
6:00 ب.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان ژاپنی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. مبلغ...

07
خرداد
زبان گردشگری
آزمون مصاحبه زبان انگلیسی (مدیر فنی)
6:00 ب.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان انگلیسی مدیر فنی در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

07
خرداد
دوره تورلیدری
آزمون مصاحبه زبان انگلیسی (تورلیدری )
6:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان انگلیسی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. این...

07
خرداد
مصاحبه زبان عربی تور لیدری
آزمون مصاحبه زبان عربی (دوره تور لیدری)
6:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
محل و زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان عربی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. مبلغ...

07
خرداد
اسپانیایی
آزمون مصاحبه زبان اسپانیایی (دوره تور لیدری)
6:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان اسپانیایی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. مبلغ...