تصویر لود شونده
20
تیر
مصاحبه زبان روسی
ثبت نام مصاحبه زبان روسی (تور لیدری)
12:00 ق.ظ - 11:59 ب.ظ
محل و زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

مصاحبه زبان روسی قابل توجه فراگیران دوره تور لیدری متقاضی شرکت در زبان روسی ثبت نام آزمون مصاحبه زبان روسی دوره تورلیدری در این...

12
تیر
china-flag-free-stock-image
آزمون مصاحبه زبان چینی (دوره تور لیدری)
4:00 ب.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

مصاحبه زبان چینی قابل توجه فراگیران دوره تور لیدری متقاضی شرکت در زبان چینی ثبت نام آزمون مصاحبه زبان چینی دوره تورلیدری در این...

07
خرداد
ژاپنی
آزمون مصاحبه زبان ژاپنی (دوره تور لیدری)
6:00 ب.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان ژاپنی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. مبلغ...

07
خرداد
زبان گردشگری
آزمون مصاحبه زبان انگلیسی (مدیر فنی)
6:00 ب.ظ - 11:59 ب.ظ
زمان و مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان انگلیسی مدیر فنی در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد....

07
خرداد
دوره تورلیدری
آزمون مصاحبه زبان انگلیسی (تورلیدری )
6:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان انگلیسی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. این...

07
خرداد
مصاحبه زبان عربی تور لیدری
آزمون مصاحبه زبان عربی (دوره تور لیدری)
6:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
محل و زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان عربی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. مبلغ...

07
خرداد
اسپانیایی
آزمون مصاحبه زبان اسپانیایی (دوره تور لیدری)
6:00 ب.ظ - 3:00 ب.ظ
زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام آزمون مصاحبه زبان اسپانیایی تورلیدری در این سایت، ویژه فراگیران آتالند می باشد. زمان و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد. مبلغ...