تصویر لود شونده
نمایش 1-12 از 21 نتیجه

آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

(0 بررسی)
23
students
0
رایگان

رایگان

گردشگری سلامت

(0 بررسی)
11
students
0
رایگان

رایگان

زبان انگلیسی تخصصی

(0 بررسی)
21
students
0
رایگان

رایگان

برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها

(0 بررسی)
1
student
0
5,000

برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها توجه: قبل از شروع آزمون، به نکات زیر توجه کنید: 1-این آزمون نمره منفی ندارد. 2-به مدت زمان در...

5,000

بازاریابی گردشگری

(0 بررسی)
0
student
0
5,000

بازاریابی گردشگری برقراری ارتباط با مشتری و مدیریت آن کلید هر کسب و کار موفق است. آشنایی با مفهوم بازاریابی، منابع انسانی، مطالعات بازار،...

5,000

شناسایی مسیرهای گردشگری

(0 بررسی)
4
students
0
رایگان

رایگان

شناخت صنعت گردشگری

(0 بررسی)
2
students
0
رایگان

رایگان

آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

(0 بررسی)
1
student
0
رایگان

رایگان

قوانین و مقررات گردشگری

(0 بررسی)
1
student
0
رایگان

رایگان