تصویر لود شونده
هتلداری | مدیر فنی | تورلیدری
هتلداری | مدیر فنی | تورلیدری

هتلداری | مدیر فنی | تورلیدری | کافی شاپ
.

نمایش 13-24 از 34 نتیجه

قوانین و مقررات گردشگری

(0 بررسی)
1
student
0
رایگان

رایگان

کمک های اولیه و فوریت های امدادی

(0 بررسی)
1
student
0
رایگان

رایگان

زبان انگلیسی تخصصی

(0 بررسی)
1
student
0
رایگان

رایگان

جغرافیای گردشگری و نقشه خوانی

(0 بررسی)
2
students
0
رایگان

رایگان

فرهنگ و اقوام ایران

(0 بررسی)
0
student
0
5,000

5,000

شناخت صنعت گردشگری

(0 بررسی)
1
student
0
رایگان

رایگان

شناخت اماکن تاریخی و باستانی

(0 بررسی)
2
students
0
رایگان

رایگان

شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

(0 بررسی)
2
students
0
رایگان

رایگان

راهنمای طبیعت گردی

(0 بررسی)
78
students
0
رایگان

دوره راهنمای طبیعت گردی روز های جمعه راهنمای طبیعت گردی در میان افراد فعال در صنعت گردشگری و حفاظت از محیط زیست، به عنوان...

رایگان